Welke modules krijgt u in TimeApp?

Werfdossier

Offertes
Documenten
Foto's
Werkbons

Planning

Planningskalender
Dagoverzicht
Weekoverzicht

Uurregistratie
Gepresteerde uren op werkbon
Vrije uren (telefoon, vergadering)
Prikklok
Start/stop systeem
Materialen

Vrije registratie
Registratie uit artikellijst
Bijhouden tijd gebruikte toestellen

Digitale ondertekening

Handtekening klant voor akkoord
Ontvangst ondertekende werkbon
Geen discussies achteraf

Nacalculatie

Duidelijke weergave
Alles in één werfdossier
Externe documenten koppelen

Werfdossiers aanmaken

Een mogelijke optie in onze tijdsregistratie app is de opmaak van een werfdossier. Een werfdossier is een soort digitale map waar alle informatie in verband met de uit te voeren werken wordt gecentraliseerd. Dit gaat onder andere over PDF documenten, werkbons en foto's.

Planning

Elke werkopdracht kan in ons urenregistratieprogramma worden gekoppeld aan 1 of meer personeelsleden. Elke personeelslid beschikt over een eigen planningskalender. De uit te voeren werkbon wordt gekoppeld aan de juiste dag wanneer de opdracht moet worden uitgevoerd.

Uurregistratie

Registratie van de gewerkte uren is uiteraard één van de belangrijkste opties in onze TimeApp applicatie. Het is ook mogelijk om het programma te gebruiken als prikklok. Bij het toekomen op de werf wordt ingecheckt zonder dat er reeds een werkopdracht aan gekoppeld is. Op het einde van de werkdag wordt uitgecheckt. Dit kan allemaal met behulp van een tablet of de smartphone.

Materialen en toestellen registreren

Er gaat heel veel geld en tijd verloren wanneer u niet beschikt over een goed registratiesysteem. In onze applicatie registreert u op een uiterst vlotte manier de gebruikte materialen. Toestellen kosten tegenwoordig enorm veel geld, daarom is het niet meer uitzonderlijk dat deze worden doorgerekend naar de klant. Is dit voor u moeilijk bij te houden? Geen probleem met TimeApp. Hiermee registreert u de gebruikte tijd van een toestel en het software programma rekent zelf uit.

Digitale ondertekening

Een digitale werkbon is een samenvatting van een uitgevoerd werk. U kan niet enkel uren en materialen registreren, maar het is ook perfect mogelijk genomen foto's te koppelen. Eventuele PDF-documenten zoals plannen, werfdossiers of lastenboeken kunnen eenvoudig worden gekoppeld. Na uitvoering van de werken ondertekent uw klant op de tablet de gepresteerde uren. Deze wordt automatisch naar de klant en naar uw administratie gemaild. Geen discussie meer achteraf.

Nacalculatie

Alles wordt in onze urenregistratie software eenvoudig geregistreerd. Een afgewerkte werkbon kan eenvoudig in PDF worden afgedrukt. Hier staan alle berekeningen op van de uitgevoerde werken. U beschikt dus meteen over een nacalculatierapport zonder enige moeite en tijd.